Różności

Odszkodowanie nie jest satysfakcjonujące- co robić?

Bardzo często firmy ubezpieczeniowe zaniżają kwotę należnego odszkodowania. Jest to celowa próba ubezpieczycieli, którzy liczą na to, że klient zgodzi się na takie zakończenie sprawy. Jednak od takiej decyzji można się odwołać i walczyć o podwyższenie kwoty odszkodowania.

Jak walczyć o wyższe odszkodowanie?

Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia powinno zrekompensować poniesione straty osobom poszkodowanym. Dotyczy to uszkodzeń materialnych oraz strat związanych z uszkodzeniami ciała. Od decyzji dotyczącej wysokości odszkodowania można się odwołać, jeśli kwota ta została zaniżona. Na odwołanie się od przyznanego odszkodowania jest dużo czasu, lecz nie warto czekać do ostatniej chwili. Odwołanie powinno zawierać argumenty, które przemawiają za tym, że odszkodowanie jest za niskie. W piśmie należy podać numer szkody i opisać w skrócie decyzję, której dotyczy odwołanie. Tę decyzję należy również dołączyć do pisma odwoławczego w formie kserokopii. Jeśli odwołanie dotyczy zbyt niskiej wyceny np. samochodu, trzeba udowodnić, że wartość samochodu lub jego naprawy jest wyższa niż kwota odszkodowania. Dobrze jest załączyć do pisma linki do stron internetowych lub faktury, które poświadczą słuszność złożenia odwołania. Pismo powinno być rzeczowe i napisane kulturalnym językiem. Najlepiej je wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Na odpowiedź firma ubezpieczeniowa ma 30 dni od dnia otrzymania listu.

Kto może pomóc?

Można zwrócić się o pomoc do radcy prawnego, który zajmie się napisaniem takiego odwołania. Ponadto radca prawny jest w stanie aktywnie reprezentować klienta we wszystkich sprawach związanych z odszkodowaniem. Reprezentowaniem interesów klienta w postępowaniu sądowym również zajmuje się radca prawny Łódź, czy Warszawa to miasta, gdzie bez problemu można znaleźć pomoc prawną. Wystarczy wpisać w Google: radca prawny Łódź, a ofert będzie bez liku. Warto wiedzieć, że konsultacja prawna zwykle jest bezpłatna, a rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu sprawy i wyegzekwowaniu pieniędzy od ubezpieczyciela lub sprawcy szkody.