Firma

Zadośćuczynienie za mobbing — co warto wiedzieć?

Tak samo jak w momencie podjęcia zatrudnienia w konkretnym przedsiębiorstwie, tak i w przypadku odczuwania w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych prześladowania i nękania ze strony przełożonego należy wiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Tego typu zachowania uznawane są za mobbing i są one regulowane prawnie, a dokładnie przez artykuł 94 Kodeksu pracy. Co więcej, poniżenie pracownika oraz jego zastraszanie, wywołujące u niego niską samoocenę i poczucie upokorzenia to wyraźną oznaką, by udać się z tym problemem do adwokata. Jak otrzymać zadośćuczynienie za mobbing?

Co warto wiedzieć o mobbingu?

Poczynania pracodawcy określone jako mobbing są rozliczne. W związku z powyższym trzeba wiedzieć, czy niewłaściwe zachowanie przełożonego, skutkujące poczuciem stresu i niepokoju, można tak nazwać. W tym celu wiele osób poszukuje odpowiedzi w internecie. Można to zauważyć, spoglądając na częstotliwość wyszukiwania w Google takich fraz jak choćby „adwokat Gniezno — mobbing”.

Warto wiedzieć, iż osobą mobbingująca nie musi być pracodawca — może to być także współpracownik. Zatrudniony wykonujący powierzone mu obowiązki zawodowe musi mieć stworzone właściwe warunki pracy, w tym poszanowanie godności osobistej ze strony przełożonego i współpracowników.

Wypowiadanie gróźb wobec pracownika zarówno werbalnych, jak i pisemnych to główne znamiona mobbingu. Także niestosowne zachowanie i podnoszenie głosu na uwagi ze strony pracownika można zaliczyć do takich działań. Zarówno pracodawca, jak i inne zatrudnione osoby nie powinny zachowywać się w taki sposób, który negatywnie wpływa na reputację pracownika oraz na jego zdrowie psychiczne. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w pracy.

Jak uzyskać zadośćuczynienie za mobbing w pracy?

Przepisy kodeksu pracy jasno precyzują, iż pracownik, który odniósł uszczerbek na zdrowiu, ma prawo ubiegać się o finansowe zadośćuczynienie od pracodawcy. Doznany uszczerbek na zdrowiu trzeba udokumentować historią choroby wystawiona przez lekarza specjalistę. Ustawodawstwo nie podaje konkretnej kwoty, jaka przysługuje pracownikowi w sytuacji dowiedzenia stosowania wobec niego mobbingu, jednak wymierzając ją, kieruje się zaistniałymi czynnikami.

Mianowicie na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ rozmiar dokonywanych krzywd zarówno o podłożu psychicznym, jak i fizycznym, długość trwania mobbingu oraz skutki zdrowotne oddziałujące na przyszłość danego pracownika w przypadku, w którym pracodawca nie podejmował żadnych czynności zapobiegających mobbingowi, wysokość zadośćuczynienia może okazać się wyższa. Co więcej, sąd jasno określa, iż wypłacona pracownikowi odprawa związana z dobrowolnym zaprzestaniem współpracy nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia z tytułu mobbingu.