FirmaRodzina

Jak działają sądy i prawnicy w dobie koronowirusa?

Koronawirusowa panika dotarła już wszędzie, jednak trwa już dość długo, a ludzie pragną wrócić do normalności. Utrudnione jest załatwianie najprostszych spraw, takich jak wizyta w urzędzie, u lekarza, czy w sądzie. Nie wiemy, jak długo to potrwa, a żyć trzeba dalej. Co w sytuacji, kiedy potrzebujemy pomocy prawnika czy czeka nas rozprawa w sadzie?

W pierwszej wersji specustawy koronowirusowej nie było żadnej wzmianki co do kwestii toczących się postępowań sądowych, przygotowawczych, w sprawie doręczeń, co wzbudziło ogromny niepokój wszystkich nie tylko pracowników sądu, ale również petentów. W ustawie z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw, kwestie te zostały już wzięte pod uwagę.

Jak złożyć wniosek

Składanie wniosków i skarg do sądu jest nieco utrudnione, ale nie niemożliwe. W związku z epidemią w naszym kraju odwołano stałe dyżury pracowników zespołu do spraw korespondencji dla interesantów zgłaszających się osobiście do sądu w celu złożenia skargi lub wniosku. Osobiście możemy to zrobić jedynie w miejscu i terminie uzgodnionym z kierownikiem zespołu do spraw korespondencji lub jego zastępcą. Skargi i wnioski mogą być wnoszone także za pośrednictwem poczty polskiej, pocztą elektroniczną, przez platformę ePUAP (dostęp przez: Dane adresowe, Kontakt), w formie ustnej do protokołu w obecności pracowników zespołu. Na wniosek pracownika przyjmujący skargę lub wniosek ma obowiązek potwierdzić przyjęcie dokumentu.

Jak wyglądają sprawy sądowe?

Od początku czerwca w sądach odbywają się posiedzenia jawne, jednak według ściśle określonych zasad, które obowiązują już od samego wejścia do sądu, a nawet chwile wcześniej. Uczestnicy rozprawy muszą zostawić w szatani okrycia wierzchnie i inne zbędne przedmioty np. parasole, torby podróżne itp. Udając się pod wyznaczoną salę rozpraw, możemy iść klatką schodowa lub skorzystać z windy, w której maksymalnie mogą być w jednym momencie dwie osoby. Czekając przed salą rozpraw, należy utrzymywać odpowiedni dystans społeczny minimum 2 metry. Zanim wejdziemy do sali, musimy dokładnie zdezynfekować ręce. Uczestnicy cały czas są w maseczkach, chyba że przewodniczący posiedzenia poprosi o zdjęcie np. w celu potwierdzenia tożsamości. Blaty i siedzenia są dezynfekowane w odpowiednich momentach podczas rozprawy, uczestnicy siedzą w dwu metrowych odstępach. Zabronione są zbiorowiska przed budynkiem sądu, tam też, rozmawiając z kimkolwiek, należy mieć zasłonięte usta i nos, oraz zachowywać odpowiednie odstępy. Osoby stanowiące publiczność mogą wziąć udział w rozprawie, jednak muszą wcześniej złożyć właściwy wniosek i otrzymać kartę wstępu. To, czy otrzymają zgodę, czy nie zależy od ilości chętnych do wzięcia udziału w posiedzeniu, a także od wielkości sali, w której ma odbyć się rozprawa.

Kontakt z prawnikami

Na początku pandemii, kiedy nawet posiedzenia sądów były zawieszone, prawnicy również nie udzielali porad. Obecnie można skorzystać z porady po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Zasady są podobne jak na wizycie u fryzjera czy w sklepie. Podczas spotkania należy zasłonić usta i nos, zachować odpowiedni dystans. Wielu pracowników w czasie pandemii zdecydowało się na spotkania online, kontakt mailowy i telefoniczny. W ten sposób ryzyko zachorowania było znacznie zmniejszone. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ prawnicy również muszą zarabiać, a całkowite zamrożenie ich funkcjonowania oznaczało brak dochodów. Aby umówić się na konsultację wystarczy znaleźć odpowiednie biuro wpisując wyszukiwarkę adwokat Łódź, odszukać dane kontaktowe i zadzwonić.