Dom

Budowa domków bez pozwolenia – czy to możliwe?

W dniu 28 czerwca roku bieżącego do prawa budowlanego została wprowadzona nowelizacja. Priorytetem, który zainteresuje z pewnością większość prywaciarzy, jest fakt, że od tego momentu istnieje możliwość budowy domu bez obowiązku pozyskania zgody na jego budowę.

Domki bez pozwolenia – oszczędność czasu i nerwów

Wejście w życie zmian w ustawie Prawo budowlane to coś, na co czekali polscy inwestorzy. Jak widać – cierpliwość popłaca. Nowe przepisy niosą one za sobą wiele udogodnień, do których zaliczymy skrócenie męczących procedur wykonywanych przed rozpoczęciem prac budowlanych. Ponadto, dzięki możliwości wyboru sposobu wystartowania z budową – według starych lub nowych zasad – czas załatwiania niezbędnych formalności skrócił się do kilku tygodni. Obowiązek uzyskania pozwolenia zniesiono także w przypadku przebudowy budynków. Dotychczasową powinnością inwestora było dotrzymanie terminu zawiadomienia odpowiednich organów o planach rozpoczęcia robót – wynosił on 7 dni, a aktualnie został wydłużony do okresu pełnego miesiąca, czyli 30 dni. Wynika z tego, iż domki bez pozwolenia na budowę są konstruowane szybciej oraz sprawniej.

Domki bez pozwolenia – kiedy nie trzeba składać wniosku?

Należy wspomnieć, że budowa domków bez pozwolenia nie dotyczy każdego rodzaju budynku. Zgoda jest konieczna, gdy mowa o bliźniakach i domach szeregowych. Kiedy natomiast jej nie potrzebujemy?  Przy planowaniu budowy parterowego budynku gospodarczego, altany, domku letniskowego oraz przydomowego ganku. Powierzchnia tych obszarów nie może przekroczyć 35m2. Dzięki przekształceniu ustawy domki bez pozwolenia przyniosą wiele zysków, na przykład, gdy mówimy o kwestiach rekreacyjnych.

Domki bez pozwolenia – formalności

30 dni przed rozpoczęciem budowy należy zgłosić ten fakt władzom Urzędu Miasta lub Starostwu Powiatowemu, władze zaś mają tyle samo czasu, by zgłosić ewentualny sprzeciw. Brak odzewu to „milcząca zgoda”. Domki bez pozwolenia to absolutny krok ku rozwojowi polskiego budownictwa!